بخش فروش:
۰۲۱۶۶۴۹۲۸۶۱
۰۲۱۸۸۹۳۷۴۴۷

دفتر مرکزی: تهران- میدان فردوسی به سمت شمال ( خیابان سپبهبد قرنی) - نرسیده به چهارراه سمیه - سمت چپ کوچه شهید محمدی
پلاک ۴۴ - واحد ۱۸
(مراجعه فقط با هماهنگی قبلی)

info@sibsketch.com